Museu del Tractor en un fàntastic reportatge a  la revista “eix”, primera edició de la revista de Cultura Industrial, Técnica y Científica.

Editada per el Museu de la Ciencia i la Tècnica de Catalunya

Link: http://www.mnactec.cat/ca/recerca/revista-eix