Museu del Tractor en un fantástico reportaje en la revista «eix», primera edición de la revista de Cultura Industrial, Técnica y Científica.

Editada por el Museu de la Ciencia i la Tècnica de Catalunya

Link: http://www.mnactec.cat/ca/recerca/revista-eix