Museu del Tractor en un fantástico reportaje en la revista “eix”, primera edición de la revista de Cultura Industrial, Técnica y Científica.

Editada por el Museu de la Ciencia i la Tècnica de Catalunya

Link:  http://www.mnactec.cat/ca/recerca/revista-eix